Flere Kyndige biavlere på vej i Biavlerforeningen Vensyssel

I Flakkebjerg ved Slagelse, ligger Aarhus Universitets institut for agroøkologi. Instituttet har netop været rammen om endnu et kursus i bisygdomme. Kurset varede 2,5 dag og er hovedsalig teori, men omfatter også lidt arbejdet i laboratorier, hvor prøver af deltagernes egne bier undersøges for sygdomme. Der arbejdes med genkendelse og behandling af sygdomme, informeres om love og regler for biavl og forskningscenterets arbejde. Efter en senere praktisk prøve, kan de 50 deltagere kalde sig Kyndige biavlere og syne bifamilier og udstede sundhedsattester. Anmærkningsfrie sundheds attester er lovpligtigt før flytning  af bifamilier. Kurset, der afholdes én gang om året, kræver at deltagerne har minimum 3 års erfaring som biavlere og kan anbefales alle, der interesserer sig for biers ve og vel. Fra Biavlerforeningen Vensyssel deltog Jakob Sørensen og Lars Bo Christensen.

image image image image image

 

Der er lukket for kommentarer.