Hold mere øje med bierne end med kalenderen!

Af  Poul Andersen

poul.hundelev@post.tele.dk

 

Varroabehandling

De fleste danske biavlere varroabebehandler deres bier med myresyre og oxalsyre – måske suppleret med dronefratagning.

    Myresyre bruges normalt i august, dronefratagning omkring maj-juni, men hvad med oxalsyre? Skal behandlingen med den foretages så sent som muligt, måske helt hen i december, eller skal det være, når bierne er blevet yngelfri?

    Sensommeren 2012 husker vi som både våd og kold. Det gav meget dårlige trækforhold for bierne. Nektar/honning og pollen var der ikke meget af. Nektar kunne vi erstatte ved fodringen, men værre var det med pollen, der er meget nødvendig for biernes yngelsætning. Måske var det på grund af manglende pollen, at bierne meget tidligt var yngelfri. Ved indvintringen og altså også udvintringen var bifamilierne derfor ret små, og mange biavlere havde store vintertab ved udvintringen 2013.

    Hvad har det nu med varroabehandling at gøre?

    Jo, vi ved, at oxalsyre ikke virker bag forseglingen i yngellejet, og derfor skal der behandles med oxalsyre i perioder med mindst mulig yngel, men hvornår?

    Af og til er behandlingen med myresyre i august af forskellige grunde ikke særlig effektiv. Har det været tilfældet, kan de resterende mider nå at gøre stor skade, hvis man venter for længe med oxalsyrebehandlingen, og især små familier kan få meget svært ved at klare vinteren. Derfor må det være mest rigtigt at behandle bierne med oxalsyre, så snart de er yngelfri – måske i oktober som i 2012. – Altså: Hold øje med bierne og miderne i stedet for med kalenderen.

     Som bekendt kan vi ikke udrydde alle miderne. En tommelfingerregel siger, at midernes antal fordobles hver måned. Er der ca. 100 mider i en familie i februar, vil tallet uden behandling være vokset til omkring 10.000, når vi kommer frem til september. Derfor mener jeg, at det er nødvendigt med endnu en behandling med oxalsyre. Blot skal vi igen huske på, at der skal være ingen eller kun lidt yngel i familien. – Det skal altså være tidligt – gerne i februar. En behandling, hvor der er gang i yngelsætningen, vil kun have ringe effekt.

    Og så lige til sidst: Hver gang man behandler mod varroa, bør man lægge indskud under familierne. Nedfaldet af mider giver et godt overblik over varroasituationen.

Der er lukket for kommentarer.