Bier som husdyr

Bier er vigtige husdyr
Artikel fra Land & Liv uge 11, 2009

Albert Einstein forudså, at hvis bierne forsvandt, ville menneskeheden kun have fire år tilbage at leve i.
Det er et af de argumenter, biavler Arne Christensen, st. Heddinge, bruger, når han skal forklare, hvor vigtigt det er at sikre honningbiernes overlevelse.

Et andet argument henter han fra Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg, hvis formand Niels Parish, har udtalt, at omkring 79 pct. af vore fødevarer er afhængige af biavlssektoren, og at 84 pct. af de plantearter der dyrkes i Europa er afhængige af bestøvning. Uden biernes bestøvning ville der i Europa på kort sigt forsvinde cirka 20.000 forskellige plantearter, og det ville medføre, at mange andre insekter,fugle og dyr forsvandt.
Så der er mange gode grunde til at passe på honningbierne.Men de er i fare.
“Hvis der skal være økonomi i at passe bier, er det nødvendigt at samle 15-20 bistader på samme sted. Men det er uønsket i bymæssig bebyggelse. Her må man kun have tre bistader med bier”,forklarer Arne Christensen.
Derfor ville det efter hans mening være godt for biavlen, hvis man på velegnede tørre og solrige steder i bevoksninger indrettede nogle planerede åbne steder til bistaderne. Der skal være gode tilkørselsforhold for varevogne på op til 3500 kg, og der skal være lavt naturligt læ omkring selve pladsen med bierne.
“Samfundet kunne som tak for den gratis bestøvning af naturen, som bierne udfører, stille pladser til rådighed for dem, der har interesse i at passe mange bier på en hurtig og rationel måde”, mener Arne Christensen,der selv har passet bier i 65 år.Han begyndte da han var 13.
Arne Christensen frygter, at endnu flere ellers vil opgive biavlen. Og det vil medføre til manglende bestøvning og en alvorlig forringelse af naturen og nedgang i fødevareproduktionen til stor skade for samfundet.
Den erfarne biavler har iøvrigt skrevet en bog om praktisk biavl og bestøvning af blomster, hvis nogen har lyst til at gå i gang med denne nyttige nicheproduktion, som kaster honning af sig.
Bog og cd`er med vejledning i praktisk biavl kan erhverves hos Arne Christensen eller lånes på det Kgl. Bibliotek. Arne Christensens mailadresse er: biavler@post4.tele.dk
Kaj Andersen