Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse 2015
Biavlerforeningen Vendsyssel.
Indkalder hermed til
ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
onsdag d. 07/10-2015 kl. 19:00
i Brønderslevhallen
Knudsgade 15, 9700 Brønderslev.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. a. Formandens beretning.
  b. Udvalgsberetning.
 3. Regnskab og buget.
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år,-
  Herunder kontingentfastsættelse.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af formand.
  På valg: Jan B Sørensen ( Modtager valg )
 7. Valg af øvrig bestyrelse og suppleant.
  På valg: Søren Holm ( Modtager ikke valg )
  Lars Bo Christensen ( Modtager valg )
 8. Valg af revisor.
  På Valg: Tonny Winther ( Modtager valg )
 9. Eventuelt.

Husk årets Honningbedømmelse 2015
Tag noget af din honning med og få den bedømt.
(Efter anbefaling indgår emballagen ikke i bedømmelsen!)
NB. Årets honning kåres ved et efterfølgende arrangement.
På lige fod som sidste år.
Bestyrelsen.

Der er lukket for kommentarer.