Referater 2010

Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent
Ejlif Clausen blev valgt

2. Formandens beretning
Se bilag(blev godkendt af alle )
Udvalgsberetning.
Jan berettede om årets gang i skolebigården. Året var startet sløvt efter den kolde vinter. Alligevel var året som helhed gået godt med et endog fantastisk fremmøde(op til 26!!), der havde medvirket til at gøre aftenerne givtige og hyggelige.

3. Regnskab og budget.
Søren Holm fremlagde regnskabet, der blev godkendt (se bilag)

4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse
Kontingent uændret.

5. Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag

6. Valg af formand.
Kaj Andersen genvalgt

7. Valg af øvrig bestyrelse og suppleant
På valg: Jan og Find( ingen ønskede genvalg)
Valgt: Jakob Sørensen og Hans Thomsen
Suppleant: Michael Jensen

8. Valg af revisor
Ejlif Clausen blev valgt

9. Eventuelt
Knud Erik Bertelsen blev årets biavler
Mogens Hardahl havde årets bedste honning, dermed pokalen til ejendom. 3 gange i træk eller 5 gange i alt. Begge betingelser var opfyldt.
Vin til : Jan, Find, Mogens, Erik og Jørgen.

Ønske om annoncering ved ophør i bestyrelse og gerne kontakt til nye kandidater
Jeg vil gerne have nogle billeder fra skole/egen bigård. Indlæg, opskrifter,eller andet der har med bier at gøre og som kan være med til at gøre hjemmesiden hyggelig og spændende at besøge.
Bare gå ind på “gæstebogen” og skriv hvad I har lyst til.
Er der noget interresant som I vil dele med andre så send det til mig pono@hjallerup.dkså vil jeg lægge det på hjemmesiden.
Venlig hilsen Poul Nørgaard

Der er lukket for kommentarer.