Nyheds Brev December 2012.

Vendsyssel Biavlerforening

Biavlerforeningen Vendsyssel

12. december 2012

 

Ny formand i Biavlerforeningen Vendsyssel.

Onsdag d. 3. oktober 2012 var der generalforsamling i BFV i Brønderslev Hallen som det plejer at være på den tid af året, Kaj aflagde beretning på foreningens vegne som han plejer, den blev enstemmigt godkendt som den plejer, det var en god og fyldest gørende beretning som det plejer, men under punkt 6. valg af formand stillede Kaj efter eget ønske ikke op til posten som han plejer!

Forslag blandt de fremmødte, ikke mange som det plejer. Jeg var på forhånd blevet spurgt om jeg kunne tænke mig opgaven, så her igennem havde bestyrelsen en kandidat, og med dyb respekt for vores lille men solide forening blev jeg med alle stemmer valgt som ny formand.

Til dem der ikke kender mig. Jeg hedder Jan Bønlykke Sørensen er 56 år bor sammen med Helene i Hvilshøj udenfor Brønderslev, er uddannet gartner, og har haft bier i 7 år, jeg arvede min fars bi gård, selvom det egentlig lå i kortene at det var min lillebror der skulle tage over, så pludselig havde jeg en ny hobby som jeg skulle sætte mig ind i, og her mødte jeg i 2006 for første gang Biavlerforeningen Vendsyssel hvor jeg også meldte mig ind i Danmarks Biavlerforening. Jeg var på begynderkursus i Vrå sammen med min hustru, og har deltaget i Skolebigården hver onsdag aften når det var mig muligt, samme efterår indtrådte jeg i bestyrelsenpå den ordinære generalforsamling, denne forlod jeg pga. af andet arbejde i 2010, men er nu fit for fight til en ny tørn i foreningen som ny Formand.

I de syv år jeg er kommet i foreningen har jeg lært meget om bier og hvordan man holder bier, og det er som det plejer har jeg lært, nemlig at det aldrig er som det plejer at være når det handler om bier, de gør det der er nødvendigt for at være bi og det i forhold til den natur de lever i, den arter sig jo bekendt ikke som den plejer, det er det bierne gør, vi ved det bare ikke altid. Og så er det vi har noget at snakke om, bierne og vejret hurra for det, vi får byttet noget løwn og bliver meget klogere på bier.

Og her kommer vi til det vi alle er gode til i foreningen, at være sammen om at have bier, og jeg mener at vi skal bevare og videre udvikle den gode ånd der er iblandt medlemmerne, det at komme i Skolebigården for at lære og lære fra sig på alle niveauer er meget vigtigt, der har altid været plads til alle øvet som uøvet og det er en af de bærende kræfter i et godt foreningsliv, så for mig er det vigtigt at vi arbejder på alle niveauer inden for biavl, selvfølgelig efter ønsker og behov fra medlemmerne.

Jeg ser frem til sammen med den nye bestyrelse at være med til at skabe nogle rammer der gør at alle nuværende og kommende biavlere syntes det er rart, lærerigt og sjovt at komme i Biavlerforeningen Vendsyssel.

Afgående formand i Biavlerforeningen Vendsyssel

Til kaj skal der fra min side gives en meget STOR TAK for det du har bidraget foreningen med i din tid som formand. I ovennævnte skriver jeg ”som det plejer”, og det opfattes ofte negativt, men her er det lige præcis det der har været omdrejningspunktet, du har formået at være den du er hele tiden, du har givet plads til at alle kunne have sin mening uanset hvad, og så har du samlet alle disse meninger i det vi mødes om at have bier og udveksle erfaringer og ikke mindst lære kommende biavlere om dette, det er en meget vigtig ting som jeg har lært under dit formandskab, og som jeg vil bestræbe mig på at føre videre, med de nye tiltag som fremtiden vil bringe, så en stor tak og jeg håber vi ses i foreningens fremtidige aktivitet.

Ny Bestyrelse.

På generalforsamlingen ønskede næstformanden Jacob Sørensen også at blive afløst, og i stedet blev Anders kromand Nielsen valgt ind i bestyrelsen og Henrik Kjærulff blev valgt til suppleant.

Til Jacob skal der også lyde en stor tak for dit arbejde i bestyrelsen.

Efterfølgende har der d. 31. oktober været afholdt bestyrelsesmøde med følgende konstituering.

Bestyrelse:
Formand:

Jan Bønlykke Sørensen

Hvilshøjvej 308

9700 Brønderslev

Tlf: 98 19 2 154 / 21 72 33 47

Næstformand:

Hans Thomsen

Poldervej 37

9700 Brønderslev

Tlf: 98 81 15 84 / 25 26 68 21

Kassere:

Søren Holm

Vestskoven 60

9700 Brønderslev

Tlf: 96 46 10 12 / 30 24 98 60

Medlem / Redaktør:

Poul Nørgaard

Tolstrupvej 49

9320 Hjallerup

Tlf: 98 85 70 25 / 40 21 70 25

Medlem:

Anders Kromand Nielsen

Tornerosevej 6

9700 Brønderslev

Tlf: 24 62 04 90

Suppleant:

Henrik Kjærulff

Hjørringvej 186

9750 Øster Vrå

Tlf: 20 72 70 18

Ny Hjemmeside. Biavlerforeningen Vendsyssel www.bifv.dk

I skreven stund er vi 3 som forsøger at gøre os klogere på at få en ny og mere fyldestgørende hjemmeside sat i gang, her skulle der gerne være større mulighed for at følge med i hvad der sker i foreningen, og ikke mindst være en bredere oplysnings flade at benytte sig af, dog er det jo som altid, at der skal være noget at lægge ind på siden, så derfor vil jeg gerne opfordre alle om at skrive eller sende indlæg om hvad i måtte have på hjertet, der har relation til alt om biavl eller foreningen som sådan.

Alle nyhedsbreve som dette vil fremover blive lagt ud på hjemmesiden. Disse vil erstatte vores tidligere blad som der jo bekendt er truffet en beslutning om ikke skal udsendes mere.

NB. Til dem af vores medlemmer der ikke har adgang til internettet eller har en e-mail adresse, udsendes nyhedsbrevet pr post.

På hjemmesiden under ”Forening” kan du læse Referat og Beretning fra generalforsamling 2012.

NB. Der skal samtidig sendes en opfordring til alle som måtte have noget på hjertet, som kan have interesse for andre i foreningen eller i almindelighed at sende indlæg til Nyhedsbrevet! Til redaktøren på mail pono@hjallerup.dk

Næste deadline for indlæg er 7. februar 2013
Oxalsyrebehandling 24. november.

Skolebigårdsudvalget havde besluttet at der skulle oxalsyre behandles d 24. november og havde derfor rundsendt en mail med opfordring om at deltage, der mødte 16 op, og staderne blev kontrolleret og dryppet på behørig vis, bierne skulle gerne kunne gå vinteren i møde, det bliver jo spændene og se resultatet til foråret.

Efterfølgende var der dækket op med kaffe og madder i klubhuset, her gik snakken som vanligt lystigt og muntert, der blev også skålet, så biavlerne blev også behandlet, også her bliver det jo spændene at se resultatet til foråret, men igen en god formiddag hos bierne på Stadevej, så tak til Skolebigårdsudvalget.

Standerhejsning 2013.

Der vil d.6. april 2013 kl. 10;00 være standerhejsning i Skolebigården hvor jeg vil opfordre alle til at møde op, for at være med til at markere starten på et nyt og oplevelsesrigt bi år i Biavlerforeningen Vendsyssel.

Begynderkursus 2013.

Der er opstart af kursus for begyndere d 2. april 2013 kl. 19:00 i Skolebigården stadevej 48 9700 Brønderslev. Yderligere information hos Formand: Jan Bønlykke Sørensen 21 72 33 47 el.

Underviser: Knud Erik Bertelsen 40 88 20 95

Nye Tiltag i 2013.

Der blev på generalforsamlingen fremsat ønske om bla. en anden struktur ved gennemgang af bierne i Skolebigården, bedre styr på vores materiel, klubaftener vinteren igennem, opfordring til brug af hjemmesiden, øget information gennem DBF bladet, alle disse ting blev drøftet på vores bestyrelses møde og der er taget hånd om noget af det, og ligeså snart der er yderligere vil det blive meldt ud på hjemmesiden samt i næste Nyhedsbrev som vil blive udsendt først i det nye år.

Husk. Hvis du får ny adresse/tlf. nummer el mail adresse at meddele dette til Poul Nørgaard, Søren holm el. Undertegnede!

Formand. Jan Bønlykke Sørensen

Med ønske til  jer alle om en glædelig Jul
Samt
Godt Nyt År
Biavlerforeningen Vendsyssel.

Der er lukket for kommentarer.