Generalforsamling 2013
I Brønderslevhallen 10. Oktober

Velkomst ved formanden

– herunder mindetale og 2 minutters stilhed til ære for afdøde Per Jørgensen.

1. Valg af dirigent

Mogens Hardahl blev valgt

2a Formandens beretning

Se bilag (blev godkendt af alle)2b Udvalgsberetninger

.

Anders: Startede biåret med 10 små familier, der senere blev til kun 6. Tilkøbte 2 for til sidst at indvintre 16 familier. Takkede for stor hjælp og interesse i skolebigården. God dag med dronningavl, der resulterede i 6 nye dronninger plus to tilkøbte gule. Planer om næste år at føre stadekortene endnu mere korrekt. Ønskede næste år at sammensætte arbejdsgrupperne, således at der i grupperne er både gamle og nye sammen. Havde også planer om næste år at lave kursus i dronningeavl.

Erik: Honninghøsten havde været på henholdsvis 69 kg og 70 kg. Honningen er solgt bortset fra 27 glas plus 46 kg på spand, der bør gemmes til at blande i næste års rapshonning. Erik ønskede i øvrigt at blive afløst med hensyn til slyngning og honningbehandling.

Jørgen Møller: Dronningedagen havde været spændende, men det er vanskeligt at bestemme det rette tidspunkt for arbejdet.

3. Regnskab og budget.

Søren Holm fremlagde regnskabet, der blev godkendt (se RNG is used in all  online casino games, and also most modern slot machines, although it is applied in a variety of different ways. bilag) 4.Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse

Kontingent uændret.Jan fremsatte bestyrelsens tanker om at ændre på begynderkursets forløb, således at flere af foreningens medlemmer blev inddraget som undervisere i forskellige emner, som de pågældende så kunne tilmelde sig til på hjemmesiden. Materiale fra DBF skulle danne grundlag for undervisningen. Man opererede med en brugerbetaling, som man endnu ikke kendte størrelsen på. Rikke tilbød at undervise i biens anatomi. Der blev forespurgt om aftenskoleundervisning var en mulighed.

5.Forslag fra medlemmerne

.

Ingen

6.Valg af formand

.

Jan Sørensen blev enstemmigt valgt

7.Valg af øvrig bestyrelse og suppleant

På valg: Søren, Poul og HenrikValgt: Søren og Henrik

Suppleant: Poul

8.Valg af revisor

Tonny Winther.9. Eventuelt

Jørgen Møller: forslag om udflugt evt. besøg hos andre biavlere

Rikke: Vinteraktivitet – bowlingsaften

SP: Honningbehandling som emne.

Ønske om at huske Frederikshavns nye biavlerforening.

Jan: Spurgte om der var interesse for en månedlig mødeaften med forskellige emner-måske hos Erling eller Henrik, der foreslog en sløjdaften, hvor man kunne fremstille bistader.

Erik påpegede, at det kunne være ønskeligt med bedre orden i materielhuset.

Forslag om at skrive mere i Danmark Biavlerforenings blad.

Der var vin til Erik og Jørgen for deres arbejde med honningslyngningen og dronningeavlen og til Knud Erik for indsatsen med nybegynderne.

NB!!

Igen i år blev årets bedste honning kåret tilhørende Mogens Hardahl, der således har erhvervet pokalen tre år i træk, hvorefter pokalen tilfalder Mogens som ejendom. Tillykke.

Reglen siger tre år i træk eller fem gange i alt for at erhverve pokalen til ejendom.

Jan takkede af.

Ref: Kaj Andersen


Secured By miniOrange