Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Biavlerforeningen Vendsyssel

Onsdag den 11. Oktober 2017

 

Valg af dirigent

– Jørgen Hald blev valgt.

Generalforsamlingen er iflg. vedtægterne lovligt indkaldt, da mail eller brev var ud-      sendt den 21. September 2017.

– Referent: Gitte Klitgaard

– Stemmetællere: Kenn Høj Sørensen og Jakob Sørensen

 

2.a  Formandens beretning

 Velkommen til den ordinære generalforsamling, Tak til alle medlemmerne for at gøre denne forening til det den er og står for. Tak til en yderst engageret bestyrelse der er parat til at give en hånd når det er tiltrængt, til de nye medlemmer skal også rettes en stor tak for at være med til at give nye input og stille spørgsmål til det vi alle tror vi allerede ved om bier, det er jo altid godt at blive udfordret.

Egentligt ville mange måske sige alt er ved det gamle, men jeg har endnu ikke oplevet 2 bi år der har været ens, fornyelse kan dog være mange ting og foregå i mange tempi, dog er det sådan at bierne ser stort på fornyelser i bi gården de bestemmer selv, de reagerer kun på de udefra kommende til tag og tilpasser sig som de finder bedst, det ved alle biavlere.

Der er i år ikke kommet så mange nye tiltag som der før har været, og det tror jeg måske skyldes at det også kræver tid at udføre disse, og det samtidig skal vi jo have basis til at fungerer det vil sige skolebigårs programmet. Som bliver annonceret ved standerhejsningen.

Ting tager tid sagde Piet Hein og det har biavlere heller ikke for meget af og det er noget vi har diskuteret i bestyrelsen, særdeles ifb. Med arrangementer ud af huset, udstillinger osv., det kniber meget med at finde frivillige til at repræsentere foreningen, og det er ved at blive et problem så det vil jeg gerne i aften lægge op til diskussion om hvordan vi forholder os fremover.

Sammen hængs kraft kontra fornyelse hvordan forholder vi os til det, nye til tag er med til at gøre det hele mere spændende, og det er netop her basis skal stå sin prøve, og det med at give rum til det nye skal jo ikke bringe basis i glemslen. samtidig er det også vigtigt at udvise respekt overfor hinanden, og ikke skubbe hinanden væk for egen vindings skyld.

Bi året må jo siges at have været en klam omgang for bierne, der har været for lidt flyvetid, biavlerne bliver også lidt utålmodige i denne situation, men sådan er det jo Anders vil komme ind på bi gården lidt senere,

Aktivitet har vi dog oplevet på trods endnu engang, rigtigt godt fremmøde, indkøbt halvmagasiner, ide til flow hive stade efterlyst familie på Langstroht fundet i Kirkholt slyngning af honning forår og sommer, myresyre behandling indvintring, og så er der spist pålægs kagemand og ikke mindst kager, byttet løvn og delt viden i det lille skur på stadevej.

Begynderkursus 2017 hvem sagde kager hvilket begynderkursus, det skulle bierne bare vide. Det startede i marts og sluttede lige op til standerhejsning et lille sammentømret hold med den sædvanlige spørgelyst, med google og YouTube som passager, det har været en fornøjelse med et så vedholdende hold. Alle fik bier på forskellig vis, og alle kom til klub aftnerne, så var der lige kagen i mit liv Ditte ville komme med kage til afslutningen. Dejligt men hvilken kage hvem kunne vide at det var en mester bager som også er konditor, så hvis der er nogle der kunne tænke sig at undervise det næste hold så bare meld jer.

Tak til alle nybegynderne for en yderst behagelig oplevelse at videregive vores lille viden om bier til jer. Håber i kommer godt i vej som biavlere

Bestyrelses arbejdet har i år været godt på mange måder, dog kom vi i modvind en aften hvor der var planlagt dronningeavl og her sket der så det at en fra bestyrelsen mente det ikke var nok og ville lave en anden aktivitet samtidig, her er det svært at være formand, når der er en aftale om at man i bestyrelsen alle er enige om at aftaler overholdes, og skal der ske ændringer aftales dette, sådanne situationer er med til at skabe uro, og skal ikke forekomme, og derfor må dette jo afklares i bestyrelsen, hvilket betød at Lars bo trak sig fra bestyrelsen hvilket jeg beklager.

For lang tid siden talte jeg med svend, han kan varme op under bierne, det skal prøves jeg var ovre hos svend, og hente net til at spærre bierne inde aftenen før fik instruktion mv. talte med Anders og vupti så var vi klar. Aftenen oprandt alle var af huse og svend var kommet med sin varme kasse og der var besøg fra de andre foreninger, så jeg undskylder jeg har nok ikke hørt ordentligt efter bierne vi havde spærret inde var KOGT helt døde. Shit det blev løst med at tage en anden familie det blev varme behandlet under kyndig overvågning, jeg skal nok ha et varme behandlingskursus det var en rigtig god aften og der blev byttet meget løvn en rigtig stor tak til Svend fordi du gad komme og vise din Varroa behandling.

Nogle tager et langt tilløb til at anskaffe sig bier, Elvira har forberedt sig i lang tid og mødt op i bi gården og suget viden til sig, købt et nyt stade af foreningen og i sommer købt bier hos Anders, installeret med kyndig hjælp og vejledning ikke mange gør sig så umage, så møder Elvira op i bi gården og fortæller at hun har fodret sine bier som vi jo alle gør, det næste hun kan huske er hun vågner op på skadestuen. Der er hvad man må kalde uretfærdighed Øv Øv Elviras bier står i bi gården. Vi hjælper gerne. Men ØV.

Fremtiden skal bringe??

Flow Hive

Tag på materielt skur

Beskæring i bi gården

Begynder kursus

Forslag til aktiviteter

Frivillige hjælpere.

Meget mere

Til sidst en stor tak til jeres fremmøde, og engagement og håber alle vil bakke op om foreningen, og gøre et stykke arbejde for denne efter bedste formåen

Tak for ordet

Jan Bønlykke Sørensen

 

Forslag/kommentarer til beretningen:

–       medlemsliste evt. på hjemmeside med login

–       bremsende at alt skal gå gennem bestyrelsen

–       opfordring til medlemmerne til at reklamere for foreningen, når de sælger eget honning på markeder o. Lign.

–       Give mulighed for at sælge eget honning, når foreningen bliver budt ind til diverse aktiviteter

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

2.b. Udvalgsberetning

Skolebigården:

–       få bi familier ved sæsonens start – 2 nye indkøbt

–       skolebigården har været godt besøgt

–       familie indkøbt på Langstroht

–       indvintring af 11 familie

–       i gang med flowhive næste år

 

Honninghøsten:

–    183 glas + 53 kg

 

Materiel:

–       fugt i containeren

 

Beretninger godkendt.

 

Regnskab og budget

Regnskabet blev fremlagt.

Forslag/kommentarer til regnskabet:

–       ansøge om midler fra fonde

–       udvidelse af klublokale – med tanke om fremtiden

Regnskabet godkendt

 

Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år herunder kontingentfastsættelse

–       se formandens beretning

–       flowhive

–       afrikanerstade

–       ”aktive hænder”

 

Fra forsamlingen:

–       opfordring til at bruge DBF’s hjemmeside

 

Bestyrelsen indstiller, at det nuværende kontingent på 100 kr. til lokalforeningen fortsætter. – Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag

 

Valg af formand

–       Jan B. Sørensen genvalgt

 

Valg af øvrig bestyrelse og suppleant

–       Torsten Abel

–       Kristian L. Jensen

–       Kirsti Braaten (suppleant)

 

Valg af revisor

–       Tonny Winther genvalgt

 

Evt.

–       opfordring til bestyrelsen om, at alt ikke skal gå gennem bestyrelsen

–       forslag om et arrangementsudvalg

–       synspunkter vedr. foreningens ansigt – Facebook/hjemmeside

–       DBF ønsker koordinatorer

–       Honningbedømmelse den 31.10.17. kl. 19 i Brønderslev Hallen

 

 

Referent: Gitte Klitgaard.