Oxalsyre

 Da bier er følsomme over for fejlkoncentrationer – skal der lægges vægt på omhyggelighed ved fremstillingen af blandingen. Brug derfor en vægt som måler med 1 grams nøjagtighed. Det kan derfor heller ikke anbefales at lave meget små blandinger – da små fejlvejninger vil give for upræcis oxalsyre koncentration.

Husk altid syre i vand – brug handsker, briller og åndedrætsværn.
Husk ekstra vand til afskyldning, hvis oxalsyre kommer i øjnene eller på huden.

Myresyre

 For at blande 1 liter 60% myresyreopløsning ud fra 85% myresyre, blandes 0,7 l 85 % i 0,3 l vand.
Husk altid syre i vand, ellers risikere man at blandingen koger over. 

Sukkeropløsning

Bland selv foder er en billiger, men også lidt mere besværlig måde at lave foder på. Er det små portioner røges sukker op i vand i en spand.
Ved støre portioner (30-200 kg) kommes vand og sukker i en regnvandstønde el.lign. og
omrøres rundt ved hjælp af en dykpumpe (husk at holde pumpen ca. 10 cm over bunden så den ikke stopper til pga. sukker )
32% Eddikesyre tilsættes.

Hvorfor eddikesyre i sukkeropløsningen

Sukkeret, som vi blander med vand, er roesukker, som består af nogle meget store molekyler, så store at bierne ikke kan bruge dem. Bierne skal nu selv nedbryde de store molekyler i sukkeret til mindre molekyler, før det kan lægges ind i cellerne. Men det tager både energi og kræfter fra bierne. Når vi slår en sjat eddikesyre i sukkerblandingen starter nedbrydningen af sig selv og vi letter biernes arbejde. Roesukkeret nedbrydes til druesukker og frugtsukker, som har mindre molekyler, og det kan bierne anvende. Desuden løser eddikesyre alle mugproblemerne