Biavlerforeningen Vendsyssel

_________________________________________________________________________________

Beretning 2013

______________________________________________________________________________________________________________________

Brønderslevhallen 10-10-2013

____________________________________________________________________________________________________________

Formand for Biavlerforeningen Vendsyssel, det er sjovt, lærerigt, udviklende, krævende og ikke mindst diplomati på høj niveau, men det er jo også et spørgsmål om hvor meget tid man har til rådighed? Så jeg kunne godt tænke mig lidt mere tid til foreningen end jeg har.Og dog, det er jo ikke min forening alene så at kunne samle trådene, og være med til at igangsætte er det væsentligste syntes jeg, og i det forgangne år syntes jeg det er lykkedes meget ok, specielt når jeg ser på fremmødet, enagement, stemning og ikke mindst den måde vi er sammen på, det lever op til mine idealer om der skal være plads til alle i Biavlerforeningen Vendsyssel der vil lære om eller have bier uanset størrelse eller gørelse.Og så syntes jeg stadigvæk det er unikt at være medlem af en forening med 76 medlemmer, der har 77 meninger uden at vi oplever uvenskab af den grund, og ingen behøver nødvendigvis at have ret, og dog når vi kommer hjem kan man jo bare give sig selv ret og gøre som man finder bedst.Men at være sammen på den måde, bunder også i at der er plads til at bytte løvnPå kryds og tværs, og accepterer at vi har bier på vidt forskelligt niveau. Her under evalueringen i Bigården var der en bemærkning om ” det var nu godt vi kom sammen med de erfarende det har virkelig lært mig noget” denne oplevelse kommer jo kun når vi kommer for at snakke om bier på alle niveauer, og til stadighed husker bierne ved mest om bisamfundet, vi kan få lov til at lege med.Jeg har valgt at tale om det lokale men jeg skal da lige nævne at DBF har fået ny formand Knud Graaskov og medlemstallet er stigende. Så interessen for bier er opad gående.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Medlemstal:

Dette er atter steget 55 aktive og 21 støtte medlemmer, så vi følger lands tendensen hvor der og er fremgang. Derudover tror jeg også på at det skyldes at vi er en aktiv Biavlerforening hvor det er rart at komme lidt ros må vi vel give os selv.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hjemmeside:

Noget der var vigtigt for mig i starten af året var information, og nu har jeg erfaret hvor krævende det er.

Vi fik lavet en ny hjemmeside og den er endelig reg. Som Biavlerforeningens egen. Vi var nogle der fik noget hjælp af en web master, i starten var intentioner store vi ville så meget og det kan lade sig gøre, men tiden er knap, så der er vi igen heldige for vi har Henrik, med lidt hiv og sving er den kommet op og stå, men det er lidt svært at få nogle til at skrive indlæg (tid) så midt på sommeren fandt vi på at tage billeder hver Klubaften og lægge dem ud på siden hvilket er en stor succes.

Men den skal blive meget bedre og derfor opfordres i til at komme med indlæg til siden bare det relaterer til biavl. Både dagligdag og historie

Min Frygt var ikke at nå ud til alle men vi mangler kun mail adr. på ca. 10 medlemmer syntes jeg er meget flot.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Skolebigården:

Det var en bunden opgave at vi lavede om på driften i Skolebigården, så på det første bestyrelses møde besluttede vi at dele staderne op i 3 grubber, hvor der blev tilknyttet min 2 personer med ansvar for at bierne blev passet i det forløbende år, det ser ud til at være rigtig god ide da der ikke har været tvivl om nogle stader er blevet glemt at tilse osv.

Derud over var der et ønske om at indføre nye stadekort for at lave ensartet vurderinger når bierne bliver gennemgået, dette er også iværksat. Jeg har dog hørt i min øresnegl at der måske skal justeres, men måske skal der bare noget tid til, vi lære jo ikke lige hurtigt alle sammen.

Der har kun været et officielt møde i Skolebigårds udvalget? og det var inden vi startede op, ellers har der været snakket på klubaftnerne og det har tilsyneladende været tilstrækkeligt (vi er gode til at snakke sammen?) og vi kommer!

Generelt har der været stort fremmøde, og i år har det virkelig rykket da nybegynderne begyndte på onsdags møderne, sjældent har der været vist så stor iver for at komme i front, fingrene helt ned i bierne, det er bare dejligt at se, og det er det vi skal huske, det er en Skolebigård når den er bedst.

For at alt dette kan lykkes, er det nødvendigt med styr på tingene der kommer vi ikke uden om at nævne Anders han har virkelig fod på hvad der er i kasserne og hvad der skal ske. De ting der skal bruges er til stede så bedre koordinator kan man ikke få. Skal jeg ikke tage vagten i aften (sommerferie) nej det behøver du ikke jeg skal jo alligevel hjem og se til mine egne bier!!!!! Mange tak for det

Og alt dette kan jo ikke lykke uden alle omkring tager del i ansvaret, og det kan man jo se pludselig er klubhuset jo ny malet det vidner jo om sammenhold, og Erik ved jeg kan jo ikke ha at der ser sådan ud, hvor heldige kan vi være Mange tak for det.

Noget nyt var at vil deltog i et forsøg med mide tælling sammen med DBF, og det var tilfældigt at vi meldte os men det var da et tilløbs stykke, over 30 mødte op klistrede bierne ind i fluormelis, og siede miderne fra. Det var sjovt og resultatet????

Der er ind Vintre 16 familier. Og med den omsorg de har fået vil de alle ud vintres i foråret 2014. (det er det jeg har hørt der er aftalt med dem alle)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

At Lære om bier/biavlere:

Der har i år været en enorm stor tilslutning til begynderkursus og igen har det været Knud Erik der har stået for den del, og igen var det spændende at møde dem alle efter endt teori, der var stor spørgelyst og iver for at komme i bierne, og det har været nogle vedholdende kollegaer vi har fået i klubben, de møder bare op! Dejligt!!

Og lur mig så får vi gamle jo repeteret vores viden om bier! Uden der er nogen der opdager det. Og så kan de jo spørge om de mest mærkelige ting Vi ikke altid lige kan svare på? (det er nok Google)

Vi kan alle lære noget.

Bier i træerne giver ikke meget honning, men det ser sjovt ud.

Som et nyt tiltag har bestyrelsen truffet beslutning om at der i 2014, skal afvikles et begynderkursus som tidligere.

Undervisningen skal deles ud på flere af Biavlerforeningens medlemmer således at nye biavlere er mere bekendt med flere af medlemmerne, det er besluttet at der skal være en deltager betaling, samt at alt tilmelding foregår igennem foreningen.

Dette tiltag skal ses som en udvikling af foreningen samt ideen er hentet fra andre foreninger der har haft stor succes hermed. Samt det er med til at delagtiggøre flere af nuværende medlemmer i processen.

Der skal nedsættes et udvalg efter generalforsamlingen der består af de interesserede, som så står for planlægningen.

Der er i det forgangne år uddannet 2 kyndige biavlere Michael og Rene, samt 2 har fået instruktørbevis Henrik samt undertegnede Tillykke med det.

Der har i årets løb også været stor interesse for dronning avl, og i den forbindelse har Anders og Henrik afholdt et kursus en lørdag som var velbesøgt,

Men det er mit indtryk at når Biavlere mødes lære de af hinanden, for der er altid lige noget der skal spørges om!

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Vinter/Sommer aktivitet:

Der er i vinter kun været afholdt 1 møde nemlig Mjød aften i Stenum skole dette var vel besøgt 29 deltagere, og så var vi så heldige at både Jacob og Hans ville lave mjød, så den aften blev der byttet løwn. Grunden til der ikke var flere aftner var at man i Hjørring syntes vi var for langt henne. Det retter vi op på i denne vinter har vi i bestyrelsen lovet hinanden.

Sommerfesten blev traditionen tro holdt i klubhuset og der var mødt ca 20 personer op, og der var den traditionelle jordbær som ølkassen gav. Dette var endnu en hyggelig aften.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Afslutning:

Til sidst en stor tak til alle Medlemmernes indsats for at være med til at udfylde rammerne for en dejlig Hobby og Socialt samvær, og ikke mindst vidensdeling på høj niveau!

Tak til Knud Erik for at tage kursisterne med ind i biernes verden.

Tak til Erik for slyngning og håndtering af vores honning maling af hus

Jørgen Tak for din dronning viden og altid positive måde at møde andre mennesker på.

Tak til bestyrelsen for et homogent og positivt arbejde i det forgangne år.

Tak for et godt og muntert bi år

Tak til medstifter af Biavlerforeningen Vendsyssel nu afdøde Per Jørgensen, du vil blive savnet i klubben for dit humør, uvurderlige viden om bier, samt din ukuelighed.

Tak for ordet.

Jan Bønlykke Sørensen 10-10-2013