Per Jørgensen, en passioneret biavler…

Det er med stor sorg, at Biavlerforeningen Vendsyssel kan meddele, at vi den 3. oktober 2013 har mistet en god, loyal og trofast ven, der altid var at finde, når foreningen holdt møder. Per Jørgensen blev 69 år.

Glad og fornøjet kom han, sommeren igennem, uanset vejr og vind cyklende til klubaften i Skolebigården medbringende kaffe og kage i cykelkurven.

Per besad en enorm viden om biavl, som han villigt øsede ud af. Han var vores livline, når vi ikke kunne tyde biernes adfærd. Han kunne fortælle om det, der var engang, inden for biavl og om alle de lokalhistoriske forandringer, der var sket her på egnen. Han var altid skarp med en bemærkning på hans humoristiske og lune måde.

…………………………….

Per var, fra barns ben, opvokset med biavl, idet faderen, Vagn Jørgensen var ivrig biavler. Sønnen blev tidligt grebet af interessen for biernes forunderlige verden og far og søn dannede i årene, frem til faderens død, parløb omkring deres fælles interesse.

Familien Jørgensen boede i byen, men havde naturligvis et par bistader stående i bunden af haven omgivet af flotte blomsterbede. Fascinationen for blomster og planter var ikke til at skjule i den smukke have. I husets kælder blev der slynget og tappet honning, ligesom bistader, rammer mm. blev snedkereret her i Per´s hobbyrum.

Naturen stod dem i særdeleshed nær, og det var ikke tilfældigt, hvor de etablerede deres bigårde. Om end det var i Store Vildmose, Engene syd for Brønderslev eller ved Nibstrup Plantage, så var bigårdene ikke kun en bigård. De var i høj grad et sted, hvor familien, medbringende madkurv, tog ud for at nyde sol, sommer og natur, altimens bierne blev passet.

Per var tillige en nær ven og sparringspartner til Bi-og Dronningeavler, Mogens Mølbjerg Andersen, i de mange år, hvor han og hustruen, Kaja Andersen drev dronningeavl her på egnen. Det var dronningeavl på højt plan og med en fælles kærlighed for den gule Ligustica bi.

Foreningslivet og betydningen af en sund og livskraftig forening, til glæde og gavn for såvel nye som etablerede biavlere, lå Per og Mogens Mølbjerg Andersen meget på sinde. De og en mindre kreds fra den gamle Hjørring Amts Biavlerforening var, i 1979, de bærende kræfter i dannelsen af det vi i dag kender som Biavlerforeningen Vendsyssel og etableringen af foreningens skolebigård.

Per var på mange måder indbegrebet af Biavlerforeningen Vendsyssel og vil efterlade et stort tomrum for alle os der kendte ham.

Ære være hans minde.


Secured By miniOrange